• facebook
  • google+
  • linkedin
  • twitter
  • youtube
bannerny
محصولات داغ
اخبار
شریک از هند از کارخانه ما و فرآیندهای تولید فن تهویه صنعتی سقف بازدید می کند
Dec 28, 2017

در تاریخ 4th، توزیع کننده از هند به شرکت zoslong هوا conditioningning تجهیزات و به چگونگی بازدید تهویه توربین بادی کاشی باد تولید شود


یک پیام بگذار

ZOSLong

    نمی تواند اطلاعات خاصی را که می خواهید جستجو کنید؟ یک سوال دارید؟ تماس با ما

   

تیم حرفه ای برای خدمت !